รายละเอียด

ไทยแนนนี่เซอร์วิส ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน และพนักงานดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ทั้งประเภทเต็มเวลา  (Live-in )  และแบบไปเช้าเย็นกลับ ( Live-out ) พี่เลี้ยงเด็ก ของเราต้องผ่านการอบรมเป็นอย่างดีในการเลี้ยงดูเด็กทั่วไป ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดจนเข้าโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กที่มีประสบการณ์การทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และพี่เลี้ยงทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

บริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เล็กเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็กมากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี

บริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เล็กเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็กมากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี

พนักงานพี่เลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด - 2 ขวบ

16,000 - 24,000 บาท

หน้าที่โดยสังเขป : ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและห้องนอนเด็ก, ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)

บริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เล็กเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็กมากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี

แม่บ้าน

ทำความสะอาดบ้าน         13,000 - 17,000 บาท


หน้าที่โดยสังเขป : ทำความสะอาดโดยทั่วไป, ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ช่วยทำอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าวเปิด-ปิด ประตูบ้านเมื่อมีรถเข้าออก และอื่นๆทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน

บริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เล็กเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็กมากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้

ดูแลทั่วไปอยู่เป็นเพื่อน ช่วยเหลือตัวเองได้      13,000 - 15,000 บาท
ฟิต-ซักซั่น อาหารทางสายยาง                       15,000 - 20,000 บาท

หน้าที่โดยสังเขป : อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า, ดูแลการขับถ่าย จัดยา-อาหาร (ป้อนหรือฟิตอาหาร ตามอาการของผู้สูงอายุ) , ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น,ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้องนอนผู้สูงอายุ, ซักรีดเสื้อผ้า


เงื่อนไขเพิ่มเติม:

  • เงื่อนไขเพิ่มเติม : พนักงานจะมีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม–1 มกราคม, 6 เมษายน, 13-15 เมษายน, 1 พฤษภาคม, 5 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา, 12 สิงหาคม, 23 ตุลาคม, 5 ธันวาคม, และวันเข้าพรรษา

    ****ลูกค้าทุกท่านสามารถโทรศัพท์นัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์พี่เลี้ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของลูกค้าโดยตรง หรือจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและพี่เลี้ยงต่างพอใจซึ่งกันและกัน ****
บริการพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เล็กเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็กมากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี และยังมีบริการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย จัดส่งแม่บ้าน Thai Nanny Service